Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 13 2015

naki17
Podejmij ryzyko
Jeśli wygrasz- będziesz szczęśliwy.
Jeśli przegrasz- będziesz mądry.
Reposted fromsilla silla viaothershe othershe
3237 4c30 500

lazypacific:

     

Reposted fromeverybody-lies everybody-lies viaothershe othershe

February 11 2015

naki17
2360 f848 500
Reposted fromflamesoflove flamesoflove viainzynier inzynier
naki17
chce letnich nocy i ciemnych ulic, dusznego powietrza i smacznych papierosów i chlodnych ust
— znalezione
Reposted fromweightless weightless viaothershe othershe
2633 b42e
Reposted fromtwice twice viaothershe othershe
naki17
naki17
Oni mnie nie lubią. Nie szkodzi. Kiedyś spotkam kogoś, kto będzie mnie lubił, nawet gdy nie będę się o to starać. Gdy ktoś cię lubi, bo się starasz, to nie lubi cię takiej, jaką jesteś. Lubi nieprawdę o tobie.
— Terakowska
Reposted fromnoicoztego noicoztego viaothershe othershe
naki17
zazwyczaj idę pić, a tańczę przy okazji.
— .
Reposted fromfickleheart fickleheart viaothershe othershe
naki17
Posiadanie miękkiego serca w tym okrutnym świecie jest odwagą, nie słabością.
naki17
Teraz nie chce już „chyba z kimś chodzić". Nie chce „być z kimś w pewnym sensie". Nie chce poświęcać mnóstwa energii na tłumienie wszystkich uczuć tylko po to, żeby sprawiać wrażenie niezaangażowanej. Chce być z kimś naprawdę. Chce sypiać z kimś i wiedzieć, że znowu się z nim zobaczę, bo dowiódł, że jest godny zaufania i honorowy -i zależy mu na mnie. Jasne, że na początku trzeba ostrożnie decydować, ile chce się z siebie dać. Tylko że ta ostrożność nie ma na celu zapewnienia większego komfortu mężczyznom; powinna brać się z tego, że jesteś delikatną i wrażliwą istotą, która musi rozważnie i świadomie decydować, kogo obdarzy uczuciem.
— .
Reposted frommadeliine madeliine viaothershe othershe
naki17
9232 1ebc
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaothershe othershe

February 09 2015

naki17
Oby ktoś chciał cię kiedyś przytulać przez dwadzieścia minut. Tylko przytulać. Nie wyrywając się, nie patrząc ci w twarz, nie próbując całować. Otoczyć cię ramionami i trzymać bez cienia egoizmu.
— jedno z najszczęśliwszych szczęść, dziękuję / Waitress
Reposted fromWariacjaSerca WariacjaSerca viaothershe othershe

February 08 2015

5979 4dbf 500
Reposted fromtaborri taborri vialunoliel lunoliel

February 07 2015

3180 a965
Reposted fromnytetyger nytetyger
6879 9092
Reposted fromDigitalEarth DigitalEarth viaInnet Innet
naki17


San Marino into the mist
Reposted fromdarksideofthemoon darksideofthemoon viaInnet Innet
naki17
5501 c6ab 500
Reposted fromzrazik zrazik viaInnet Innet
naki17
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viaInnet Innet
naki17
5284 489d
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015
naki17
3247 e78c
Reposted frommiss-reckless miss-reckless
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl