Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 15 2015

naki17
Reposted fromweightless weightless viawhoisthere whoisthere

June 01 2015

naki17
Reposted fromherrkammer herrkammer

May 27 2015

naki17
Reposted fromTank Tank viaothershe othershe

May 07 2015

April 29 2015

naki17
4469 6d3f 500
Reposted fromfelicka felicka viawhoisthere whoisthere

April 26 2015

naki17
Tak, to prawda jest jakaś mikroskopijna część mnie, której nadal nie jesteś obojętny, ale przecież zawsze pozostaje nam sentyment do ludzi, którzy znaczyli dla nas tak wiele. Jednak faktem jest to, że ja już (a może dopiero) odpuściłam, dałam sobie z Tobą spokój. Nie kocham Cię, ale jestem świadoma, że istnieje taka część mnie, na którą Twój widok wywołuje pewne uczucia.
W ciągu ostatnich kilku dni zrozumiałam, że tu nie chodzi o Ciebie, tylko o to, że ja po prostu potrzebuję kogoś, kto mnie pokocha ze wszystkimi moimi wadami. Kogoś przy kim poczuję się wyjątkowa, kogoś dzięki komu poczuję się kochana. W końcu każdy z nas potrzebuje takiej osoby i mam nadzieję, że kiedyś oboje ją znajdziemy
Reposted fromfallingstar14 fallingstar14 viaothershe othershe
naki17
Tylko w książkach ludzie zawsze mówią odpowiednie rzeczy w odpowiednim czasie.
— Richard Bachman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaothershe othershe
naki17
BOJĘ SIĘ, ŻE WSZYSTKIM WYJDZIE ŻYCIE, A MI NIE
Reposted frombittersweetxoxo bittersweetxoxo viaothershe othershe

April 23 2015

naki17
naki17
naki17
8368 8236
naki17
Janos M Schmidt, Hungary — 2015 Mobile Phone category, Sony World Photography Awards
Reposted fromgreensky greensky vialunoliel lunoliel
naki17
naki17
0854 f4cd
Reposted fromdreckschippe dreckschippe viaothershe othershe

March 22 2015

naki17
Bo każdy szuka kogoś, by pójść tą sama drogą,
I kochać dniem i nocą do utraty tchu
I tak na zawsze już. ♥
Reposted fromdreams-come-true dreams-come-true

February 18 2015

naki17
naki17
0277 f2e0
Reposted fromcontroversial controversial viainzynier inzynier
naki17
naki17

February 16 2015

naki17
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl